Praktijkondersteuners Somatiek – Huisartsenpraktijk Linne – Linne
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Linne
Maasbrachterweg 72 6067CS
Linne

Praktijkondersteuners Somatiek

In onze praktijk zijn twee praktijkondersteuners Somatiek werkzaam. Dit zijn Desiree Goeden en Janou Beelen. Ze zijn beiden verpleegkundige en hebben een HBO opleiding POH gevolgd.

Desiree Goeden is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Janou Beelen is aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Ze hebben gespecialiseerde kennis over chronische ziekten, in het bijzonder suikerziekte, astma/COPD en (risico op) hart- en vaatziekten. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg.

De komst van de praktijkondersteuner heeft geleid tot een toename van de kwaliteit van de geleverde zorg aan patiënten met chronische aandoeningen.

Voor een afspraak bij de praktijkondersteuner kunt u de praktijkassistente bellen.

De praktijkondersteuner kan, indien noodzakelijk, ook visites afleggen.

Longfunctieonderzoek astma/COPD

Het longfunctieonderzoek (spirometrie) wordt verricht door de praktijkondersteuner, die hiervoor speciaal is opgeleid. Het is een blaastest waarbij de longinhoud wordt gemeten en de kracht waarmee u de lucht kunt uitblazen. Hierbij wordt bekeken of u een vernauwing van de luchtwegen heeft en of de longinhoud verbetert na medicatie. Aan de hand van de uitslag wordt geconcludeerd of er aanwijzingen zijn voor astma of COPD.